Samarbeidspartnere

Vi jobber kontinuerlig med å opprettholde og utvikle våre relasjoner til bransjen både gjennom avtaler for rekruttering, utplassering og lærerkrefter. Våre samarbeidspartnere spenner over hele bransjen, fra leverandører, hotellkjeder og restauranter til NHO Reiseliv og Lærlingekompaniet.

 
Gamle Tårnhuset restaurant
Restaurant Kontrast
bRest bedriftsrestauranter
Voksenåsen
Eugen  AS
To rom og kjøkken
Carl Evensen Eftf.
Thon Hotel
Kafe Oslo og Lærlingekompaniet
Anker stiftelsen
Losby Gods
NHO Reiseliv
Hos Thea
Bølgen & Moi
NHO Oslo og Akershus
Asko
Mortens Kro
Brasserie France
Oslo Militære samfund
Kafe Oslo
Cru vin & kjøkken
Kokkenes Mesterlaug Oslo