Samarbeidspartnere

Vi jobber kontinuerlig med å opprettholde og utvikle våre relasjoner til bransjen både gjennom avtaler for rekruttering, utplassering og lærerkrefter. Våre samarbeidspartnere spenner over hele bransjen, fra leverandører, hotellkjeder og restauranter til NHO Reiseliv og Lærlingekompaniet.

 
Oslo Militære samfund
Hos Thea
Thon Hotel
bRest bedriftsrestauranter
Eugen  AS
Bølgen & Moi
Kokkenes Mesterlaug Oslo
Cru vin & kjøkken
NHO Reiseliv
Mortens Kro
Brasserie France
Kafe Oslo og Lærlingekompaniet
Carl Evensen Eftf.
Anker stiftelsen
Asko
To rom og kjøkken
Kafe Oslo
NHO Oslo og Akershus
Restaurant Kontrast
Losby Gods
Gamle Tårnhuset restaurant
Voksenåsen