Hospitering

Vil du prøve deg som elev på Norsk Restaurantskole en skoledag?

Enten du går i 10.-klasse, eller allerede har begynt på videregående og vurderer å bytte skole, er du velkommen til å prøve en skoledag på Norsk Restaurantskole. Hvis du går i 10.-klasse, får du permisjon gjennom rådgiver på din skole for å besøke en videregående skole.

Det kommer mange elever på en slik besøksdag hos oss – og vi opplever at de aller fleste av dem velger å begynne her! Er du spesielt interessert i å lage mat, yte service og å bake kan du være en dag sammen med oss da vi er på kjøkkenet. Ta kontakt med oss på e-post: hege@norskrestaurantskole.no