fbpx

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alle elevene og til å ta fatt på nytt skoleår sammen med alle. Sammen med lærerne og bransjen, vil jeg gjøre alt for at elevene skal trives med det valget de har gjort.

Jeg regner med at noen er spente, kanskje litt nervøse, men at elevene først og fremst har sett fram til denne dagen med positive forventinger.

Som elev her ved Norsk Restaurantskole får elevene muligheter for å «trene» til et framtidig yrke og i samarbeid med bransjen vil vi gjøre det på en trygg måte

Vi er opptatt av at alle skal trives på skolen. At alle skal bli akseptert som den de er. Gode relasjoner og tilhørighet for alle er grunnmuren for læring på Norsk Restaurantskole.

Læring skal gi mening!

Vårt mål er at alle skal gjennomføre og bestå opplæringen. Dette krever innsats fra oss lærere og hver og en elev, hver eneste dag dette skoleåret. Lærerne vil hjelpe dere med å formulere ambisiøse, men realistiske mål slik at dere alle kan oppleve mestring.

Til eleven:

 • Let etter og ha fokus på det du ønsker å se mer av hos deg selv
  • Bruk mest tid på å utvikle dine sterke sider
 • Aksepter hvem du er og være ekte
  • Tro på at alle ønsker å bidra positivt
 • Vær bevisst på ditt eget bidrag til læringsmiljøet i gruppa di og på skolen
  • Få alle med – bry deg og spør
 • Etterspør tilbakemeldinger fra lærerne
  • Vær tilstede!

Vårt viktigste mål er at elevene skal lykkes!

Lykke til med nytt skoleår, hilsen Hege