fbpx

Vi skal bli Norges beste skole innen restaurant- og matfaget

 

  • Våre elever skal gjennom tett oppfølging og undervisning bestå alle eksamener.
  • Vi skal ha en høy servicegrad ovenfor våre kunder: elevene, bedriftene og det offentlige.
  • Våre elever skal være våre beste markedsførere.
  • Vi skal legge stor vekt på kunnskap og være spydspissen innenfor temabasert undervisning.
  • Vi skal holde høyt faglig nivå, både praktisk og teoretisk.
  • Vi skal bruke nettkanaler i undervisning aktivt og profesjonelt.
  • Vi skal løfte kokk- og servitørfaget til glede for elevene, bransjen og den offentlige skolen.