fbpx

Årshjulet for skoleåret

Dette er et eksempel på hvordan vårt årshjul ser ut.

Det er noen endringer år for år, og årshjulet med aktiviteter oppdateres etter behov.

August: oppstart mandag 19. august kl 10.00 for både VG1 og VG2

 • Forventninger
 • Helse-, miljø og sikkerhet samt Internkontroll
 • Skikk og bruk
 • Brannøvelse
 • Teambuilding
 • Studieteknikk, oppgaveskriving og jobbsøkerkurs
 • Foreldremøte
 • Besøk av: helsesøster, politi, antidoping Norge og bransjepersoner
 • Etablere elevråd
 • Velkommen, bli kjent.
 • Kartlegging av læreforutsetninger og forventninger
 • Utvikling av avtale om læringsmiljø i fellesskap (skikk og bruk, skrevne og uskrevne regler)
 • Kartlegging av eget yrkesønske – bevisstgjøring i forhold til yrkesvalg (presentasjon av mulige yrker innen RM)
 • Periodeplan 1: Praktisk oppgave i felles tema, rettet mot elevenes yrkesønske(r) Se oppgavetekst.
 • Å bli kjent med bransjene i utdanningsprogrammet, eget yrkes særtrekk og de andre RM-yrkene
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Hygiene
 • Kroppsøving: ergonomi, arbeidsstillinger og løfteteknikk

Programfag: Lærer gjennomgår hva HMS og hygiene er og utfordringer knyttet til temaene i RM-yrkene. Eleven gjør praktiske øvelser med løfte og arbeidsteknikk. Fellesfagene: inn i praksis Kroppsøving: Medlemsskap på treningssenter

September

 • Yrkesfaglig fordypning
 • Førstehjelp, hjerte- lungeredning
 • Omvisning på hotell
 • Skikk og bruk

   

 • Valg av lærefag i prosjekt til fordypning (PTF) og utvikling av plan i samarbeid mellom elev, lærer og bedrift
 • Utplassering i bedrift
 • Oppgave i dokumentasjon av kvalitet og hygiene i bedrift

 

 • Yrkesfaglig fordypning med fokus på kvalitet, hygiene og generell kompetanse

Oktober

Høstferie uke 40

 • Råvarer
 • Arbeidsteknikk

 

 • Halvårssamtale med elevene og planlegging av satsingsområder neste halvår
 • Sopp, fisk, bær og vilt
 • Bedriftsbesøk
 • Praksis på kjøkken

 

 

 • Kvalitet i arbeid, refleksjon, vurdering og argumentasjon
 • Presentasjon
 • Dokumentasjon av arbeid og læring
 • Fokus på råvarebehandling i praksis på kjøkkenet
 • Engelsk: oversetting av faglige tekster – rettskriving og tekstbygging m/illustrasjoner
 • Kroppsøving: statisk belastning og yrkesskader
 • Matematikk: praktiske problemstillinger i yrkene
 • Naturfag: Enkle undersøkelser
 • Norsk: dokumentasjon og presentasjon ved bruk av ulike uttrykksformer og verktøy

 

   

November

Juleforberedelser (lokale tradisjoner, kostberegning, pakking og emballering, salgspresentasjon, presentasjonsteknikk)

 

 

 • Forberedelser til juleaktivitetene
 • Bedriftsbesøk
 • Kostberegning
 • Bransjekunnskap med oppgave
 • Bedriftskunnskap (arbeidsmiljølov, skjenking, oppbevaring, logistikk, bestilling, booking, kassasystem, faktura, moms, etc)
 • Julearrangement for samarbeidspartnere.

 

 

 • Kundeservice
 • Kultur og tradisjon i eget yrke og andre RM-yrker
 • Engelsk: kundekommunikasjon
 • Kroppsøving: fysisk aktivitet
 • Matematikk: praktisk matematikk og hensiktsmessige verktøy i yrkene
 • Naturfag: markedsundersøkelser
 • Norsk: informasjonsinnhenting og kildekritikk

 

Desember

Juleferie: Fra og med 21. desember

 • Julemarked: forberedelse, produksjon og utsalg
 • Tverrfaglig oppgave
 • Produksjon til julemarked
 • Spesialkost (allergi, spiseregler, matkultur)
 • Sammenhengen mellom kosthold og helse
 • Halvårsoppgave: Sammensatt og helhetlig oppgave med vurdering (Skriftlig oppgave og praktisk prøve)
 

 • Tradisjonsmat og juleaktiviteter i RM-yrkene
 • Engelsk: ordforråd og engelsk som arbeidsspråk, teknisk engelsk
 • Kroppsøving: aktuelle idretter for å ivareta egen helse
 • Matematikk: trigonometri og geometri knyttet til funksjonalitet og estetiske uttrykk
 • Naturfag: globale interessekonflikter knyttet til miljøspørsmål i bransjene
 • Norsk: kundekommunikasjon og service

 

Januar

Oppstart: 2. januar

Vintermat. (supper, gryter, gjærbakst, varme drikker, sjokolade og krydder)

Utplassering 1 uke (før videre valg)

 

 

 • Halvårsvurdering: elever og lærere vurderer egen og andres aktiviteter det første halvåret, med fokus på videreutvikling og muligheter for å bli enda bedre
 • Periodeplan 8: praktisk tverrfaglig oppgave i henhold til periodens tema

 

 

 • Kvalitetsvurdering av hele arbeidsprosesser, egen læring og læringsbehov
 • Engelsk: 
 • Kroppsøving:
 • Matematikk: tolking og å bruke formler i daglig arbeid
 • Naturfag: undersøkelser knyttet til hygiene og kvalitetssikring av arbeidsprosesser
 • Norsk: drøfting av faglige utfordringer og argumentasjon

 

Februar

Vinterferie: uke 8, fra og med 19. til og med 23. februar

Raskere og enklere. (planlegging/ Mice en place, pris/sesong)
Periodeplan 9: Praktiske oppgaver med raske og næringsrike måltider tilpasset ulike kundegrupper.
 • Ernæring (sunt og usunt)
 • Økonomi
 • Engelsk: allmenne emner i kundekommunikasjon
 • Kroppsøving
 • Matematikk: energiberegning
 • Naturfag: næringsstoffer i ulik mat, spesialmat
 • Norsk: aktiv lytting og refleksjon

Mars

Påskeferie fra og med 26. mars

Påske (tradisjoner, vårmat og tilhørende dekor,
Periodeplan 10 og 11: Praktiske helhetlige oppgaver i til tema(prøveeksamen
 • Læring og utvikling
 • Vurdering av kompetanse
 • Engelsk: analyse av egen kompetanse og læring
 • Kroppsøving: anatomi og fysiologi
 • Matematikk: budsjettering og regnskap
 • Naturfag: bærekraftig forbruk
 • Norsk: refleksjon og bruk av estetiske virkemidler i dokumentasjon

April

Oppstart 2. april

Mat og Kropp (dietter, spesialkost, kultur/livssyn, allergi og intoleranse) kostholdsplanlegging/ beregning
 • Periodeplan 12: Praktiske helhetlige oppgaver i henhold til tema
 • Halvårssamtale
 • Elevene planlegger eget læringsarbeid (under veiledning etter behov), for å nå målene i læreplanen
 • Mat og helse
 • Bærekraft (Kostens betydning i et samfunnsperspektiv)
 • Bransjenes utfordringer
 • Engelsk:
 • Kroppsøving: betydningen av aktivitet for egen helse
 • Matematikk: målestokk og posjonsberegninger
 • Naturfag: slanking, trening, fordøyelse og forbrenning
 • Norsk: kommunikasjon og ulike roller i samtaler, diskusjoner og presentasjoner

Mai

Fridager og helgedager: 1. mai, 10, mai, 11. mai, 17 mai og 21. mai

Vår og sommer (grill, salater, is og sorbet, koldtkjøkken, blomster,)
 • Periodeplan 13: Praktiske helhetlige oppgaver iht tema
 • Arbeid etter egen plan
 • Repetisjon Egenvurdering etter behov
 • Engelsk: drøfting av fagnyheter og yrkesfagets utvikling på engelsk, kildekritikk
 • Kroppsøving: analyse av egen helse og utvikling av skreddersydd treningsprogram
 • Matematikk: beregning av priser på menyer og andre produkter, beregning av lønn, skatt og avgifter
 • Naturfag: bærekraftig utvikling i yrkene
 • Norsk: argumentasjon, faglig arbeid i et samfunnsperspektiv

Juni

Avslutning 22. juni

Kompetansevurdering og videre læringsbehov

 

Oppsummering

 • Periodeplan 14: Standpunktprøve (praktisk)
 • Halvårs- og standpunktvurdering med elevenes egenvurdering
 • Vurdering av skolens opplæringsvirksomhet i samarbeid mellom elever og lærere. Fokus på videreutvikling av opplegget og forbedringsmuligheter.
 • Studietur
 • Sommermiddag med familie og venner.
Språk, historie, internasjonalisering, geografi og samfunnsfag i yrkene – gjelder alle skolefagene.

 

 • Engelsk1: som språk i et internasjonalt perspektiv og urfolk i engelskstalende land
 • Kroppsøving
 • Matematikk: ulike måleenheter og beregning av kurser og ulik valuta
 • Naturfag: markedsundersøkelser
 • Norsk: presentasjon