fbpx

Fakta om Norsk Restaurantskole

Velkommen til Norsk Restaurantskole

Videregående skole som skal utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere i kokk- og servitørfaget.

Norsk Restaurantskole er en liten skole med kort avstand mellom elever og lærere. Vi tar på alvor at enhver elev er et unikt individ med behov for personlig oppfølging og oppmerksomhet og skolen skal engasjere en engasjert og erfaren lærerstab fra bransjen som setter eleven i fokus. Alle elever får personlig oppfølging av kontaktlærer, og får gjennom samtaler drøftet sin egen utvikling på skolen og spørsmål som har med skolen å gjøre. Elevene får også anledning til å evaluere skolen og lærerne, og på den måten bidra til skolens utvikling. Vi legger stor vekt på lærernes faglige og undervisningsmessige kompetanse, og alle lærerne er utdannet innen faget med fagbrev.

Vi vil løfte faget

 • Vi ønsker at restaurant- og matfag blir et førstevalg for ungdommer, og vil spre Norges internasjonalt anerkjente mat- og vinkunnskap til unge som vil satse.
 • I restaurantbransjen er det jobb til ungdom som satser på faget. Med Norsk Restaurantskole vil bransjen ta et ansvar i opplæring av unge.
 • Norske fagbrev i kokkefag og servitørfag er anerkjente internasjonalt. Vi vil legge grunnlaget for flere dyktige kokker og servitører som kan setter norsk matkunst og reiseliv på kartet.

 

 

Hvorfor en friskole i restaurantfag?
 • Oslo og Norge trenger en skole som løfter restaurantfaget.
 • Restaurantbransjen vokser og mangler nesten 2000 kokker og servitører og har for få lærlinger. Det er et stort sprik mellom bransjens behov for faglært arbeidskraft og det som utdannes innen faget.
 • Det er et ønske fra bransjen at kvaliteten på opplæringen styrkes og at fagets status heves.
 • I sentrum finnes mange videregående skoler. Her kan ungdom fra bydelene velge restaurantfag og samtidig treffe venner på skolene i nærheten.

 

Skolens stiftere har lang erfaring fra bransjen
 • Skolens styreleder og initiativtaker kommer fra Lærlingekompaniet, en medlemsforening stiftet i 1987 med det formål å formidle lærlinger til restaurant- og reiselivsbransjen, og å gi lærlinger støtte og opplæring slik at de fullfører opplæringen og blir kompetente fagarbeidere.
 • Stifterne består av fagfolk i bransjen som blant andre Pål Suarez, eier og kjøkkensjef ved Brasserie France, Anne-Mari Wang-Johannessen, eier og daglig leder ved Oslo Militære Samfund, Christian Kahrs, regiondirektør i Thon Hotels, Harald Kvist, Myrvold og Mette Løfblad, Foodtech og leder av kokkenes Mesterlaug i Oslo.

 

Lærlingene i Lærlingekompaniet har enestående resultater
 • Vi vil videreføre erfaringer, kunnskap og enestående resultater fra Lærlingekompaniet til Norsk Restaurantskole.
 • Lærlingekompaniet har 27 års erfaring i å få ungdom til å lykkes. Bransjen kan bekrefte vår suksess. 98 prosent av våre lærlinger fullfører fagopplæringen med bestått fag/svenneprøve på normert tid, som er fire år. Det er oppsiktsvekkende. I yrkesfagopplæringen for øvrig er fullføringsgraden mye lavere. Halvparten av de som velger videregående, velger yrkesfag. Av disse er det bare 16 prosent som får yrkeskompetanse i løpet av fem år, altså ett år mer enn normert tid.
 • Vår fullføringsgrad er enestående fordi vi stoler på ungdommen, jobber med dem, driver relevant undervisning og har tett kontakt med læreplass og skole.

 

Et yrkesdifferensiert pedagogisk opplegg som motiverer
 • Skolen har opprettet et samarbeid med professor i yrkesfagpedagogikk Grete Haaland ved Høyskolen i Oslo og Akershus for å utvikle det pedagogiske opplegget i tråd med kunnskapsløftet, i tråd med vår erfaring og med nyere pedagogisk forskning.
 • Skolen vil legge stor vekt på praktisk og teoretisk kunnskap både i yrkesfagene og i de integrerte fellesfagene. Undervisningen vil være yrkesdifferensiert og i tråd med kravene til læreplanen for VG1 og VG2. En yrkesdifferensiert pedagogisk tilnærming betyr at teorifagene knyttes til yrkesfagene slik at de oppleves som relevant og meningsfylt. For eksempel kan servitørelever lære engelsk gjennom å studere vinkunnskap på engelsk eller ved å kommunisere med gjester om mat på engelsk.
 • Hensikten med yrkes-/interessedifferensiering er todelt. For det første skal elevene få en opplæring som er direkte yrkesrelevant og meningsfull i forhold til deres utdanningsplaner, samtidig som de utvikler en solid kompetanse i forhold til læreplanene for VG1 og VG2. Ettersom interesse er den viktigste forutsetning for læring, vil en yrkesdifferensiert tilnærming gi engasjement, skape nysgjerrighet, begynnende yrkesstolthet og yrkeskompetanse, samt stort læringstrykk, mindre fravær og frafall i klassen. For det andre vil elevene få dyp teoretisk kompetanse relevant for sine praktiske fag.

Skolen er stiftelse og tar ikke ut utbytte.