fbpx

Yrkes-/interessedifferensiering

Yrkes-/interessedifferensiering Hensikten med yrkes-/interessedifferensiering er todelt. For det første skal elevene få en opplæring som er direkte yrkesrelevant og meningsfull i forhold til deres utdanningsplaner, samtidig som de utvikler en solid kompetanse i...

les mer

Kort beskrivelse

Kort beskrivelse Gjennom bruk av slik strategi, kan yrkesrelevans og opplevelse av mening sikres gjennom at målene i læreplanene tolkes med utgangspunkt i det yrket den enkelte eleven utdanner seg til og kompetansebehovet i dette yrket. Valg av produkt/tjeneste,...

les mer

Fasene i læringsstrategien

Fasene i læringsstrategien I den 1. fasen introduseres et felles tema eller målområde, som belyses og eksemplifiseres i forhold til ulike yrker og bruksområder innen RM. Slike temaer kan for eksempel være hygiene, kommunikasjon, HMS, bearbeiding av materialer eller...

les mer