fbpx

Hensikten med yrkes-/interessedifferensiering er todelt. For det første skal elevene få en opplæring som er direkte yrkesrelevant og meningsfull i forhold til deres utdanningsplaner, samtidig som de utvikler en solid kompetanse i forhold til læreplanene for VG1 og VG2. Det vil kunne gi stort engasjement, skape nysgjerrighet, begynnende yrkesstolthet og yrkeskompetanse, samt stort læringstrykk, mindre fravær og frafall i klassen. For det andre skal bransjene og samfunnet få topp kompetanse i forhold til kravene i dagens arbeidsliv og samfunn. Strategien som beskrives her, kan brukes i/ integrere alle skolefagene, både felles programfag, fellesfag og prosjekt til fordypning. Elevene vil da i hovedsak arbeide med utvikling av VG1/VG2 kompetanse, direkte knyttet til ett eller noen yrkesfag de kan tenke seg å utdanne seg til. Strategien ble utviklet gjennom Grete Haalands doktorgradsarbeid. Strategien er videreutviklet og dokumentert blant annet gjennom praktiske eksempler fra yrkesopplæring i VG1 og VG2 i et større forsknings- og utviklingsprosjekt (Dahlback m.fl. 2011)