fbpx

Kort beskrivelse

Gjennom bruk av slik strategi, kan yrkesrelevans og opplevelse av mening sikres gjennom at målene i læreplanene tolkes med utgangspunkt i det yrket den enkelte eleven utdanner seg til og kompetansebehovet i dette yrket. Valg av produkt/tjeneste, planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon gjøres deretter med utgangspunkt i elevens yrkesvalg.

Dersom elevene ikke vet hvilket yrke de vil utdanne seg til, kan de rette arbeidet mot ett yrke i en periode og andre yrker i andre perioder. Felles erfaringsdeling i strategiens fjerde fase vil også sikre elevene innsikt i andre yrker enn det de velger å arbeide med selv. Elevene vil uansett utvikle den samme kompetansen i forhold til læreplanene, men allikevel ulik yrkeskompetanse. Alle elevene arbeider for eksempel med å behandle verktøy godt og forsvarlig, men ikke nødvendigvis det samme verktøyet.

figur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur:  Strategi for yrkes-/interessedifferensiering

 I fase 1 viser fargene hvordan dagens tema eksemplifiseres i forhold til ulike yrker i utdanningsprogrammet.

I fase 3 viser fargene hvordan elevene kan rette læringsarbeidet mot sitt yrkesvalg