fbpx

Norsk Restaurantskole vil sikre yrkesrelevans fra første dag i VG1 og legge til rette for motivasjon, engasjement og yrkesstolthet for alle elevene uansett yrkesplaner innen restaurant- og matfag (RM), ved bruk av yrkes-/interessedifferensiert opplæring (Nilsen og Haaland 2013, Sund 2005). Lærerne ved Norsk Restaurantskole har lang og god erfaring med betydningen av yrkesdifferensiert opplæring og vil ta med seg denne erfaringen inn i VG1 og VG2, for å sikre motivasjon, engasjement og gjennomføring. En forutsetning for motivasjon, engasjement og læring er en opplevelse av at det som skal læres er interessant og/ eller nyttig for den enkelte elev. Videre vil elevene involveres i eget vurderingsarbeid. Elevenes deltagelse kan fremme både motivasjon og læring. Elevene lærer hvordan de skal evaluere egne prestasjoner.

Pedagogisk plattform