Første praksisdag, prepper gårdagens fangst fra skogen.